vrijdag 29 juli 2011

Aan het werk met mijn bewoners voor de vierweken van de Tags.

Hallo lezeressen en lezers,

Op mijn werk zijn we bezig met de vierweken van de Tags zoals u in een vorig bericht van mij hebt kunnen lezen. Afgelopen donderdag hebben we er weer één gemaakt de Drogist/Pharmasist. Tijdens het knutselen heb ik wat foto's genomen van enkele bewoners die er meebezig waren.

Ik wilde u deze foto's nog even laten zien.

Bedankt voor jullie bezoek. Groetjes, Thanks for your visit, Greetings

Tip van Scrapfanaat Peter

Hallo lezeressen en lezers,

Op mijn kaart "Groeten uit Holland' heb ik een bewegwijzeringsbord van Holland gebruikt.
Deze heb ik zelf gemaakt met behulp van deze site http://www.marijn.org/logos/online hier tikt u de plaats naam in die u wilt hebben en slaat het op in uw computer. Heel leuk om te gebruiken bij scraplayouts, mini albums over vakantie of kaarten.

Probeert u maar eens, het gaat heel gemakkelijk. Als uw een vinkje bij City limits aan klikt dan krijgt u het einde gemeente bord.

Bedankt voor jullie bezoek. Groetjes, Thanks for your visit, Greetings

maandag 25 juli 2011

De vierweken van de Tags.

Hallo lezeressen en lezers,


De vierweken van de tags zijn op mijn werk aangebroken. Samen met de bewoners zijn we deze vierweken verschillende tags aan het maken die als ze klaar zijn worden bevestigd op een canvasdoek. Na dat we met enkele bewoners de biedermeyer aan het maken zijn en die deze week allemaal afgemaakt zijn en goed geslaagd zijn ben ik nu met de bewoners deze tags aan het maken.
De eerste tag met de paspop was de eerste van de vier, allereerst hebben we stukjes design papier van de blokjes van de Action in kleine stukjes gesneden en op een tag geplakt. Met een fineliner hebben we op de naadjes kruissteekjes getekend. De randen zijn bewerkt met een distress ink. De paspop is de stans van Tim holtz. ook hier een designpapiertje op geplakt en verder kant gebruikt als een rokje, en afgezet met een satijnband. Verder een vilten bloem en een knop en klosje die ook uit de stans van Tim holtz komt verwerkt . Dus thema deze tag mode.

De tweede tag is gemaakt met het thema klokken. Natuurlijk heb ik hiervoor het papier van Bo Bunny 'Timepiece 'gebruikt. De klok gemaakt met stansTim Holtz en door gesneden en deze goudkleurig geverfd. Verder de radartjes uit gestanst en bruin gemaakt met distress ink Vintage foto. De zakhorloge is gestempeld met een stempel van Bo Bunny en bewerkt met distress ink Vintage foto en afgezet met goudglitterlijm en aan een ketting gehangen.

De derde tag die we deze week gaan maken heeft als theme Drogist/Pharmacia. Hiervoor heb ik papier gebruikt van 7gyspies ook in stukjes gesneden en verwerkt als de andere twee tags. Ook voorzien van kruissteekjes met fineliner.
Verder op het internet gezocht naar oude label van drogist en een vijzel. Alles afgewerkt met distress ink Vintage foto. Het lebel Droggist heb ik gestempeld op cardstock en met koperkleurige embossingspoeder bewerkt. en een stukje kant verwerkt. Verder een bruin flesje met glue dots opgeplakt. en voorzien van een labelstickertje alles van 7gypsies. In het flesje heb ik zoetjes gedaan, alsof het medicijen zijn. Mocht een bewoner het toch opeten kan het dus geen kwaad. Nu nog één tag tegaan en dan de canvas afmaken en alles bevestigen.

Ze worden bevestigd zodat we ze kunnen wisselen en daarom gaan we voor de feestdagen vier verschillende kerst Tags maken. Die ziet u later wel op mijn blog verschijnen.
 
 


 


The four weeks of the tags on my work begun. Together with the residents we have four weeks to create different tags when they are ready to be mounted on a canvas. After that with some residents of the bidder to the flask and make this week all finished and I am now well managed by the residents to make these tags.

The first tag with the mannequin was the first of the four, first we design pieces of paper from the Action of the blocks into small pieces and stuck on a tag. With a fine liner, we have drawn on naadjes cross stitches. The edges are finished with a distress ink. The mannequin is the punch of Tim Holtz. here a design on paper and pasted on hand as a skirt, and trimmed with a satin ribbon. Furthermore, a felt flower and a button spool and also from the punch of Tim Holtz is processed. So this tag fashion theme.

The second tag is created with the theme bells. Of course I have this paper from Bo Bunny "Timepiece" is used. The clock made stansTim Holtz and cut and painted gold. Little further off the radar punched and brown ink made with Distress Vintage Photo. The pocket watch is stamped with a stamp from Bo Bunny and decorated with vintage photo distress ink and trimmed with gold glitter glue and hung on a chain.

The third tag that this week is going to make theme Drugstore / Pharmacia. For this I use paper from 7gyspies also chopped and processed as the other two tags. Even with cross stitches with fine liner.

Also on the Internet for old label of drugstore and a mortar. All finished with Distress Ink Vintage Photo. The Lebel Droggist I stamped on cardstock and copper embossingspoeder edited. and a piece of lace processed. Furthermore, a brown bottle with glue dots stuck. and labeled everything from 7gypsies sticker. In the bottle I did sweetly, as if it were medicijen. If a resident can eat it anyway so no harm. Now a tag tegan and then finish the canvas and confirm everything.

They are fixed so that we can change, so we go for the Christmas holidays four different tags are. That you will later appear on my blog.

Bedankt voor jullie bezoek. Groetjes, Thanks for your visit, Greetings

vrijdag 22 juli 2011

Mijn bijdrage challenge #99 DCL 'Groeten uit Holland'

Hallo lezeressen en lezers,Voor de challenge van http://dutchcardlovers.blogspot.com/ heb ik deze kaart 'Groeten uit Holland' gemaakt. Het papier is van Bo Bunny Yellow Dots de vierkantjes aan de binnenkant zijn folklore stofjes onderaan de kaart heb ik Hollands band gebruikt. De grachten huisjes zijn gestempeld. Het boerinnetje heb ik ingekleurd met Derwent potloden.
De rozet heb ik gemaakt met cardstock, drie stroken op elkaar geplakt en dan met de Tim Holtz mal rozettes door de vagebond gehaald.

Heeft u al meegedaan aan mijn vakantiecandy,u kunt nog meespelen tot 1 september.
Waag een gokje en win een leuke prijs. Kijk bij het bericht hierboven.

For the challenge of http://dutchcardlovers.blogspot.com/ I have this card, "Greetings from Holland made. The paper is from Bo Bunny Yellow Dots of the squares on the inside dust folklore bottom of the chart I used Dutch band. The canal houses are stamped. The girl I have with Derwent colored pencils. The rosette I made with three strips of cardstock that I've stuck together. and with the punch of Tim Holtz have made.

Bedankt voor jullie bezoek. Groetjes, Thanks for your visit, Greetings

zaterdag 16 juli 2011

Mijn bijdrage voor de Challenge # 98 van Dutch Card Lovers .Valt in de PrijzenHallo lezeressen en lezers,


Mijn kaart die ik als inzending voor de challenge  had ingezonden valt in de prijzen ik heb hiermee de eerste prijs gehaald. Het was voor mij de eerste keer dat ik meedeed en dan gelijk al winnen is helemaal te gek. DCL team bedankt. Ik las dat de keuze om een winnaar te kiezen moeilijk was. Er waren dan ook  helemooie inzendingen bij.

Deze easelkaart heb ik gemaakt voor de challenge # 98 bij http://dutchcardlovers.blogspot.com , hiervoor moest je maken een kaart met achthoeken. Ik heb hem gemaakt zo als u ziet van het schitterende dierentuin papier uit de serie "Zoology" van Bo Bunny.  Ik heb hiervoor gebruikt een foto van een kop van een giraff. In de dierentuin willen we altijd graag de besten voeren maar dat mag natuurlijk niet en op deze kaart heeft de giraf zijn eigen voorbak die ik gemaakt heb van groen cardstock en rondom heb ik groene bladeren aangebracht.Verder nog verwerkt groene bladeren en een swirl en een stempelafdruk wild animals, do not feed. En nu maar hopen dat hij door de jury goedgekeurd word om mee te mogen doen. Het is voor mij de eerste keer dat ik met een challenge meedoet dus ben zeer benieuwd.

This easelkaart I made for the Dutch challenge # 98 at Lovers card, this would make you a card with eight corners. I made him so if you see the beautiful zoo paper from the series "Zoology" by Bo Bunny. I've used this a picture of a head of a giraffe. In the zoo, we always want the best run but it may of course not on this map and the giraffe has its own voorbak I made of green cardstock around and I made green leaves. Further processed green leaves and a swirl stamp and wild animals, do not feed. Let's just hope that he approved the jury to be allowed to do. For me the first time I join a challenge, so am very curious.

My card entry for the challenge as I had sent prices falling in the play the first prize I have met. It was my first time I competed, and then like all win is completely crazy. DCL team thanks. I read that the option of choosing a winner difficult. There were also very nice entries.


Bedankt voor jullie bezoek. Groetjes,Thanks for your visit, Greetingswoensdag 13 juli 2011

Born to be Wild

Hallo lezeressen en lezers,

Met het mooie papier van de serie "Zoology" van Bo Bunny heb ik deze layouts gemaakt van tijgers uit de dierentuin. Het papier is zo geschikt voor zulke layouts dat ik er zeker mee wilde werken.
De ronde bruine cirkel is gewoon bruin cardstock dat ik door de ribbelmaker heb gehaald. De ronde tekst label van wild animals is een stempel dat ik op een stukje designpapier hebt gestempeld en daarna op een stukje chipboard geplakt heb . Het  is ook verhoogd op de layout geplakt net als de ronde foto van de tijgerkop. Onderaan de layout heb ik groen jutestrip geplakt met daaroverheen een ribbon in groen. Hierin heb ik een soort bruine bloemen gemaakt met oranje meeldraadjes. De groene blaadjes heb ik geponst en aangezet met disstres ink. De nerven heb ik getekend met een Glace Pen wit en daarna afgewerkt met een distress ink forest moss om het niet zo spierwit te laten zijn. Verder nog diversen embellischments en stickerranden uit de zelfde serie van "Zoology" gebruikt.

With the beautiful paper of the series "Zoology" Bo Bunny, I made these layouts of tigers in the zoo. The paper is well suited for such layouts that I definitely wanted to work.
The round brown circle is just brown cardstock that I've taken the ribbelmaker. Round the text label of wild animals is a stamp that I design a piece of paper is stamped and then I stuck a piece of chipboard. It has also increased in the layout, like the taped round picture of the tiger. Below the layout I have green burlap strip taped over it with a ribbon in green. Here I made a sort of brown flowers with orange stamens. The green leaves have turned and punched me with ink tres diss. I signed the veins with a Glace Pin white and coated in a forest moss distress ink to white not to stand. Further embellischments various edges and sticker from the same series of "Zoology" is used.
Bedankt voor jullie bezoek. Groetjes,Thanks for your visit, Greetings

De laatste twee lijnen van Bo Bunny


Hallo lezeressen en lezers,

En nu dan de laatste twee nieuwe lijnen van Bo Bunny voor het komende seizoen, alle lijnen zullen geintroduceerd worden op de CHA. En zullen dan waarschijnlijk vanaf september in de winkels liggen. Na de serie "Father Christmas" is er nog een kerstserie en wel "Blitzen". kijkt u maar.

Chipboard figuren

Mini Album


Die CutNoteworthy

Stamps

En de laatste nieuwe lijn die ik u wilt laten zien is "Garden Girl" een nazomerse papierlijn. Leuk om de laatste vakantiefoto's op te scrappen. U ziet we komen de donkere wintermaanden wel weer door als het aan Bo Bunny ligt. Keus voor iedereen.


Chipboard figuren
Mini Album

Die Cut
TrinketsBedankt voor jullie bezoek. Groetjes, Thanks for your visit, Greetings

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...